Vruchtbaarheid teef

Wanneer dekken?
Aan het begin van de loopsheid van een teef produceren de eierstokken progesteron. Ongeveer twee dagen later vindt de ovulatie (eisprong) plaats. Dit is gemiddeld rond de tiende dag van de loopsheid. Het kan ook voorkomen dat de ovulatie al na vijf dagen plaatsvindt en het kan zelfs nog na de 24e dag. Door het exacte progesterongehalte te meten, kan het ideale dektijdstip worden bepaald. Hierdoor is één dekking op het juiste moment voldoende.

Ontwikkeling vrucht
Versmelting van de eicellen met de zaadcellen vindt plaats in de eileider. Na circa 7 dagen daalt de bevruchte eicel af in de baarmoeder. Daar nestelen de embryo’s zich na zo’n 17 tot 21 dagen in. Vanaf circa 23 dagen zijn de vruchtblazen zichtbaar met echografie. Vanaf circa 55 dagen zijn de vruchten op een röntgenfoto duidelijk zichtbaar, vanwege verkalking van het skelet.

Verstoorde dracht
Bij een verstoorde dracht kunnen vruchten tot aan de 33e dag worden geresorbeerd. Het lichaam neemt de vruchtjes dan op, waardoor bij het teefje niets meer is waar te nemen. Er treedt dan een abortus op. Mogelijke oorzaken:

  • defecten aan de vrucht
  • hormonale oorzaak bij de teef
  • afwijking aan de baarmoeder (C.E.H.)
  • trauma
  • infectieuze oorzaken (herpes, bucella canis).


Optimale voorbereiding
Om uw teefje optimaal voor te bereiden op de dekking en de kans op bevruchting zo groot mogelijk te laten zijn, kunt u bij Dier en Dokter kiezen voor een fertiliteit begeleidingspakket:

  • een uitgebreid eerste lichamelijk onderzoek met een vaginoscopisch onderzoek;
  • bloedafname voor progesteronbepalingen (maximaal 4) met daarbij iedere keer een vaginoscopisch onderzoek om het juiste moment van dekken te bepalen;
  • drachtigheidscontrole via echografie vanaf de 23e dag na dekking.


Kunstmatige inseminatie
Blijkt een normale dekking niet mogelijk, dan kan Dier en Dokter u informeren over en begeleiden bij kunstmatige inseminatie.