Zo gechipt

Mocht u uw hond ooit kwijtraken, dan kan een chip helpen om hem snel weer terug te vinden. Gaat u naar het buitenland, dan is chippen zelfs verplicht.

Bij het chippen wordt een microchip ter grootte van een rijstkorrel onder de huid tussen de schouderbladen aangebracht. De microchip heeft een uniek nummer dat wordt gekoppeld aan uw hond. Alle dierenartsenpraktijken, politie, dierenambulances en dierenasiels hebben een chipreader om de chip te kunnen lezen.

Doorgeven adreswijzigingen
Krijgt u een huisdier dat al gechipt is? Geef dan uw gegevens door aan de NDG, www.ndg.nl. Dat geldt natuurlijk ook bij een verhuizing: meld uw nieuwe adres. Zo vergroot u de kans om uw weggelopen of vermiste dier snel weer terug te vinden.

Wat is een chip?
De chip bestaat uit een gesloten buisje met daarin een geheugenchip en een spoeltje dat als antenne fungeert. De chip is klein: de BackHome BioTec chip is slechts zo’n 10 mm lang en heeft een doorsnede van minder dan 2 mm. Het veilige en onbreekbare BioTec omhulsel zorgt ervoor dat de chip niet door het lichaam wordt afgestoten en met het weefsel vergroeit.

Een chip aflezen
De code van de chip kan met een apparaat (reader) worden afgelezen. De chip zelf doet niets: er zit geen batterij of andere energiebron in. Pas op het moment dat een afleesapparaat in de buurt van de chip komt, geeft het afleesapparaat een onschadelijk signaal af. De chip wordt actief en antwoordt via radiogolven met de identificatiecode van het betreffende dier.

Registratie
Nadat uw huisdier van een chip is voorzien moet het dier nog geregistreerd worden. Er bestaan diverse databanken. U kunt zelf de gegevens van uw huisdier invullen of aanpassen, bijvoorbeeld bij een verhuizing of wijziging van het telefoonnummer. De website stuurt ter bevestiging van registratie een bewijs van inschrijving dat u bij het vaccinatieboekje of Europees dierenpaspoort kunt bewaren.

Een gratis service voor eigenaren die kiezen voor een BackHome chip is de website www.backhomeclub.nl.

Een belangrijke website als het gaat om het terugvinden van elektronisch geïdentificeerde dieren is www.chipnummer.nl.

BELANGRIJK!
Laat bij ieder bezoek aan de dierenarts de chip controleren en kijk zelf of de registratie van uw huisdier in orde is op: www.chipnummer.nl