Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grootst mogelijke zorg wordt besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden enkel te worden beschouwd als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Dier en Dokter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die ontstaat als gevolg van onvolkomenheden of onjuistheden van de informatie op deze website of toegezonden e-mail, waaronder wordt begrepen de schade die ontstaat als gevolg van niet of niet tijdige beantwoording van het toegezonden bericht.

Het is, behoudens na verkregen nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dier en Dokter, niet toegestaan om de op deze website en onderliggende pagina's weergegeven gegevens c.q. informatie voor commerciële doeleinden op te slaan in een elektronisch systeem, te downloaden, over te dragen, te printen, of anderszins te reproduceren.

Publicatie of ander gebruik van onze artikelen is slechts toegestaan met actieve vermelding en/of verwijzing van en naar onze website www.dier-en-dokter.nl